<
BÁO CÁO CÔNG VIỆC NGÀY 21/04/2019
BÁO CÁO NGÀY ....
KPIDATA HỢP ĐỒNG ĐANG CHẠY SỐ VỊ TRÍ ĐANG CHẠY
NHÂN VIÊN KPI ƯV KQ KPI ƯV TIẾN ĐỘ KPI JOB MANG VỀ JOB ĐANG CHẠY JOB K CHẠY ĐƯỢC SỐ CV ĐÃ GỬI SỐ CV ĐÃ NHẬN SỐ ƯV BẢO HÀNH TIỀM NĂNG THƯỜNG TỔNG SỐ NHẬN CHẠY
Mai Văn Thành 30 tr 10 15 tr 5 50% 5 4 1 10 20 20 4 1 5 10 6
Sources: Wikipedia & Box Office Mojo. Data is current as of October 3, 2018.